Trường Sĩ quan Thông tin: Tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Tin học cho giảng viên các học viện, trường sĩ quan, đại học trong Quân đội đợt 2 năm 2018

Từ 07/11 đến ngày 10/11/2018, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Tin học cho giảng viên các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội khu vực miền Trung và miền Nam năm 2018. Tham gia tập huấn có 44 giảng viên thuộc Học viện Lục quân, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Công binh và Trường Sĩ quan Thông tin.
 


Giảng viên tham gia tập huấn


Trong thời gian tập huấn, các giảng viên được giới thiệu lý thuyết 07 mô đun gồm: Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng internet cơ bản và xử lý văn bản nâng cao. Cùng với học tập lý thuyết, học viên còn được thực hành phương pháp biên soạn bài giảng điện tử và ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Kết thúc tập huấn, các giảng viên tiến hành làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập và làm cơ sở để cấp chứng chỉ Tin học.


Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu bế mạc lớp tập huấn


Lớp tập huấn đã hoàn thành, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, qua đó bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường Quân đội trong thời gian tới.

Trường Sinh
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: