Trường Sĩ quan Thông tin: Thông qua chuyên đề tập huấn Học kỳ II của Khoa KHXH&NV

Sáng 19/02/2019, tại phòng phương pháp Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV), Nhà trường đã tổ chức hội nghị thông qua chuyên đề “Vận dụng chuỗi hoạt động cơ bản trong dạy học phát triển năng lực ở Trường Sĩ quan Thông tin”. Chủ trì hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường phát biểu chỉ đạo, định hướng phương pháp báo cáo. Tham dự hội nghị có thủ trưởng cơ quan Đào tạo cùng các đồng chí chỉ huy và đại diện các bộ môn trong Khoa.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Trung tá, ThS Đặng Văn Tiến trực tiếp báo cáo chuyên đề. Sau báo cáo, đồng chí Trưởng phòng Đào tạo đã đánh giá cao cách thức tổ chức hoạt động phương pháp của Khoa, trực tiếp góp ý việc lấy dẫn chứng minh họa cho các hoạt động dạy học cần mang tính hệ thống và tiếp tục vận dụng thường xuyên, thiết thực hơn các hoạt động cơ bản trong dạy học phát triển năng lực vào từng bài học, môn học trong Nhà trường.

 


Đại tá, TS Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường chủ trì hội nghị


Trung tá, ThS Đặng Văn Tiến trực tiếp báo cáo chuyên đề

 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phó hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường nhấn mạnh tính cấp thiết và kết quả nghiên cứu chuyên đề. Đây là chuyên đề được đầu tư nghiên cứu tổng kết thực tiễn hoạt động dạy học, vận dụng sáng tạo lý luận phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo của Nhà trường hiện nay; cần tiếp tục nghiên cứu nâng tầm sáng kiến, mở rộng vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học vừa sức, thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thủ trưởng Nhà trường. Thay mặt khoa, đồng chí Phạm Văn Huynh, Chủ nhiệm khoa khẳng định, Khoa sẽ quyết tâm cao hơn nữa trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, tạo bước đột phá trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.
 
Bên cạnh chuyên đề của Khoa KHXH&NV, Nhà trường cũng đã thông qua các chuyên đề của các cơ quan, khoa khác, chuẩn bị tốt cho hội nghị tập huấn Học kỳ II năm học 2018 – 2019.
 
Hữu Hồi, Đông Chinh
 
 

     
 
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: