Trường Sĩ quan Thông tin sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Chiều 15/5/2019, Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014 - 2019). Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Nhà trường, cán bộ cơ quan Chính trị cùng các đồng chí là điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.
 


Toàn cảnh hội nghị sơ kết


Hội nghị đã tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện Cuộc vận động, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời xác định một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi quân nhân, góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và động cơ phấn đấu quyết tâm khắc phục khó khăn trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ toàn trường.
 


Thủ trưởng Nhà trường trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động


Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động, hội nghị xác định trong thời gian tới toàn trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về Cuộc vận động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh rèn luyện theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, các tiêu chí học tập và làm theo Bác tạo sự chuyển biến, tiến bộ về đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng, củng cố niềm tin, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao khen thưởng của Nhà trường cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động.
 
Trường Sinh
 


 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: