Trường sĩ quan Thông tin: Bước vào thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa năm học 2018-2019

Ngày 17/6/2019, Trường sĩ quan Thông tin tổ chức thi tốt nghiệp quốc gia, tốt nghiệp cuối khóa (TNQG, TNCK) năm học 2018-2019 cho 05 đối tượng học viên (Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học khóa 22 (ĐH22), Đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học (văn bằng thứ 2) khóa 2 (ĐB2), Đào tạo hoàn thiện đại học từ cao đẳng khóa 16 (HĐC16), Đào tạo sĩ quan dự bị khóa 25 (DB25), Đào tạo sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 12 (QK12)) và 04 đối tượng sinh viên (Đào tạo đại học công nghệ thông tin khóa 2 (ĐHCN2), Đào tạo đại học kỹ thuật điện tử - viễn thông khóa 2 (ĐHVT2), Đào tạo cao đẳng công nghệ thông tin khóa 15 (TH15), Đào tạo cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông khóa 14 (VT14)).
 


Đại tá, PGS, TS Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng Nhà trường
dự kiểm tra tại điểm thi môn Kỹ thuật, nghiệp vụ viễn thôngĐại tá Phạm Văn Sự, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
dự kiểm tra tại điểm thi môn Kỹ thuật, nghiệp vụ viễn thôngHọc viên thi môn Tổ chức bảo đảm TTLL


Để kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, trước đó Nhà trường đã triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị: Chủ động xây dựng kế hoạch; giáo dục, quán triệt đầy đủ, cụ thể đến cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên; tổ chức ra đề thi, đáp án đảm bảo sát chuẩn đầu ra các đối tượng theo chương trình đào tạo, thông qua các cấp chặt chẽ, đúng quy định; lựa chọn giảng viên có năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi đảm bảo cho kỳ thi tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng quy chế, đánh giá khách quan, công bằng năng lực của học viên trong kỳ thi; bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng cơ sở vật chất, khí tài, tài liệu phục vụ cho ôn và thi theo kế hoạch; học viên, sinh viên xác định tốt nhiệm vụ, tích cực, chủ động trong ôn, luyện và có quyết tâm cao khi bước vào kỳ thi.

Diễn ra từ ngày 17/6 đến 05/7/2019, kỳ thi TNQG, TNCK của Nhà trường nhằm hệ thống và tổng hợp kiến thức đã học, đánh giá đúng kết quả đào tạo của học viên, sinh viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo, làm cơ sở xét công nhận tốt nghiệp và phong quân hàm cho học viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Qua kỳ thi, Nhà trường rút ra được những kinh nghiệm để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình và phương pháp dạy, học, phương pháp tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo các đối tượng học viên trong thời gian tới.

Trường Sinh
 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: