Trường sĩ quan Thông tin: Tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 12

Chiều 03/7/2019, Trường sĩ quan Thông tin tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 12. Đại tá, PGS, TS Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi lễ; tham dự có đại biểu các cơ quan, khoa, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 18 và 11 học viên của khóa học.
 


Đại tá, PGS, TS Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ tốt nghiệp


Trong thời gian học tập tại Nhà trường, học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và một số nội dung khoa học xã hội và nhân văn cần thiết gắn với hoạt động quân sự; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong công tác. Các học viên được trang bị kiến thức thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, cơ sở, chuyên ngành thông tin, bảo đảm cho các sĩ quan khi ra trường có khả năng làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quản lý, chỉ huy, huấn luyện phân đội thông tin, tổ chức khai thác có hiệu quả trang thiết bị được biên chế trong Quân đội Hoàng gia Campuchia và có khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu phát triển của chiến tranh hiện đại.Đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia


Đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho học viên tiêu biểu của khóa học


Kết thúc khóa học, 100% học viên đều tốt nghiệp khá và giỏi, trong đó có 01 học viên tốt nghiệp giỏi, được Nhà trường tặng giấy khen là Chuẩn úy Sok Tola. Khóa học kết thúc nhưng những tình cảm tốt đẹp trong thời gian học tập tại Nhà trường sẽ còn đọng mãi trong mỗi học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thành công của khóa học sẽ tiếp tục góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội, nhân dân Việt Nam với quân đội, nhân dân Campuchia ngày càng keo sơn, bền chặt./.
 

Trường Sinh


 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: