Tuổi trẻ Nhà trường ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Thực hiện kế hoạch đã xác định, sáng ngày 17/6/2018, hơn 500 cán bộ, đoàn viên Nhà trường đã ra quân tổng dọn vệ sinh bãi biển khu vực từ Hòn Chồng đến Núi Một, nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền, thực hiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.Tổ chức phát động cán bộ, đoàn viên ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo,
ngày Đại dương thế giới năm 2018


Cán bộ, đoàn viên tích cực vệ sinh khu vực bãi biển
 

Với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cua Tổ quốc.

Trong thời gian gần 2 giờ, cán bộ, đoàn viên các đơn vị đã tích cực quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu vực bờ biển và vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm và mất mỹ quan của thành phố. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên của Nhà trường có nhận thức đúng đắn và thực hiện những hành động đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sống nói chung và môi trường biển nói riêng./.

Hải Đường
 


 

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: