Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin năm 2019

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SĨ QUAN PHÂN ĐỘI BẬC ĐẠI HỌC
     1. Đối tượng tuyển sinh
     Tuyển thí sinh nam thanh niên (từ 17 đến 21 tuổi). Hạ sĩ quan - binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4/2019); quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2019); kể cả quân nhân đã xuất ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đủ tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng, số lượng dự tuyển không hạn chế (từ 18 đến 23 tuổi).
         2. Điều kiện sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển
     Thí sinh tự nguyện đăng ký dự xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin (SQTT); sau khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng. Lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; phẩm chất đạo đức tốt, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; là quân nhân phải được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.
     Tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thí sinh cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự xét tuyển vào trường phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên. Thí sinh các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ phải đạt chiều cao từ 1,60 m trở lên. Các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung. Không tuyển thí sinh trên cơ thể có hình xăm, mắt mắc tật khúc xạ cận thị.
       3. Hồ sơ đăng ký sơ tuyển và xét tuyển
     Sử dụng 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển đại học do Ban Tuyển sinh quân sự/Bộ Quốc phòng in, phát hành thống nhất trong toàn quốc, gồm: 03 phiếu đăng ký sơ tuyển; 01 phiếu khám sức khỏe; 01 bản thẩm tra, xác minh chính trị; 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên (nếu có); 04 ảnh chụp thẳng chân dung (kiểu chứng minh nhân dân), cỡ 4x6 cm, trên nền phông màu xanh hoặc vàng, trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự xét tuyển. Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ, làm thủ tục sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn.
     Thời gian đăng ký sơ tuyển từ ngày 01/3 đến trước ngày 25/4/2019. Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội, do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện khám sơ tuyển và kết luận theo 8 chỉ tiêu quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thí sinh là quân nhân khám sức khoẻ tại các bệnh viện Quân đội thuộc tuyến đơn vị quân nhân đăng ký dự thi.
     Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường SQTT ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển. Nhà trường chỉ xét tuyển những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào hệ đào tạo đại học quân sự Trường SQTT. Xét điểm từ cao xuống thấp. Khi chỉ tiêu còn thiếu do thí sinh không đến nhập học hoặc khi thí sinh đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học phải loại ra, Nhà trường sẽ xét tuyển bổ sung. Chỉ xét tuyển bổ sung những thí sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học hệ quân sự các trường trong quân đội, không trúng nguyện vọng 1. Quy trình xét tuyển bổ sung thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.
     4. Phạm vi tuyển sinh
      Xét tuyển, tuyển sinh trên cả nước.
     5. Phương thức tuyển sinh
     Thí sinh là thanh niên ngoài quân đội phải đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 để lấy điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển vào Trường theo tổ hợp xét tuyển. Thí sinh là quân nhân tại ngũ, Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn chịu trách nhiệm liên hệ, mua hồ sơ hướng dẫn thí sinh làm thủ tục, đăng ký dự dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho quân nhân đã sơ tuyển đủ tiêu chuẩn.
    Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). Thực hiện lấy cùng một điểm chuẩn đối với tổ hợp xét tuyển A00 và A01.
     6. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019
     Tổng chỉ tiêu: 426.
     Miền Bắc (từ  tỉnh Quảng Bình trở ra): 277.
     Miền Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào): 149.     
        II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2
     1. Đối tượng tuyển sinh
     Tuyển chọn hạ sĩ quan - binh sĩ tại ngũ đã tốt nghiệp đại học (văn bằng thứ nhất), không quá 26 tuổi, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, có nguyện vọng phục vụ Quân đội lâu dài, được đơn vị xét tuyển cho đi dự thi theo chỉ tiêu phân bổ của Bộ Quốc phòng. Hoàn thành khoá học được cấp văn bằng thứ 2 ngành Chỉ huy -Tham mưu Thông tin.
     2. Tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, hồ sơ
      Như đối tượng đào tạo sĩ quan phân đội bậc đại học.
       3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019
      Tổng chỉ tiêu 120 (chỉ tiêu cụ thể do Cục Cán bộ/Tổng Cục Chính trị phân bổ cho các đơn vị toàn quân).
       4. Tổ chức khám sức khoẻ
      Tại các bệnh viện quân đội thuộc tuyến của đơn vị quân nhân đăng ký dự thi.
        5. Môn thi
      Triết học Mác Lênin; Toán.
        6. Thời gian thi
        Dự kiến ngày 26/8/2019.
       7. Thời gian đào tạo
         02 năm.
 
Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin

Thông tin khác