Khoa:
Tra cứu
STT Tên Bộ môn Mô tả Link
1 Kỹ thuật vi xử lý Bộ môn Điện tử số Bài giảng điện tử phục vụ tự học môn Kỹ thuật vi xử lý Tải về
2 Triết học Mác - Lênin Bộ môn Triết học Mác - Lê Nin Bài giảng điện tử tự học môn triết học Mác - Lênin Tải về
3 Cơ sở kỹ thuật thông tin số Bộ môn Cơ sở kỹ thuật viễn thông Bài giảng điện tử phục vụ tự học môn Cơ sở kỹ thuật thông tin số Tải về
4 Cấu kiện điện tử Bộ môn Cấu kiện điện tử Bài giảng điện tử phục vụ tự học môn Cấu kiện điện tử Tải về
5 Đo lường điện tử Bộ môn Cấu kiện điện tử Bài giảng điện tử phục vụ tự học môn Đo lường điện tử Tải về
1 2 3 4 5 8

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: