BỔ SUNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2021 (Đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

21/08/2021 08:52

BỔ SUNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2021

(Đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)

 năm 2021 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham gia

 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021)

Ban Tuyển Sinh
Tệp đính kèm
icon