Chuyên gia Ấn Độ giới thiệu chuyên đề "Mạng và an toàn thông tin mạng" cho cán bộ, giảng viên

30/03/2021 15:42

     Chiều 29/9/2020, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Đại tá Ashish Nagaich - chuyên gia Ấn Độ hiện đang làm việc tại Trung tâm - tiến hành giới thiệu chuyên đề "Mạng và an toàn thông tin mạng" cho cán bộ thuộc Trung tâm, Phòng Khoa học Quân sự và giảng viên các khoa Cơ sở, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật viễn thông.

Đại tá Ashish Nagaich - chuyên gia Ấn Độ hiện đang làm việc tại Trung tâm giới thiệu chuyên đề

     Mở đầu chuyên đề, Đại tá Ashish Nagaich đã khẳng định không gian mạng hiện nay đã mang nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của xã hội toàn cầu nói chung và từng cá nhân nói riêng. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn đó, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Nếu không được bảo vệ, không gian mạng có thể tạo ra những nguy cơ lớn về an ninh, chủ quyền quốc gia, cũng như các mối nguy hại khác. Vì vậy, việc nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là rất quan trọng và cấp thiết.

     Xuyên suốt nội dung chuyên đề, chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương án bảo mật, các cơ chế bảo mật và cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về việc thực thi bảo mật trong mạng máy tính của cơ quan, đơn vị. Sau phần giới thiệu, chuyên gia đã trao đổi, thảo luận với cán bộ và giảng viên tham dự để làm rõ hơn các nội dung trong chuyên đề. Những kiến thức mà chuyên gia cung cấp sẽ là tư liệu quý cho cán bộ, giảng viên Nhà trường tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để áp dụng vào nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong Nhà trường và bổ sung kiến thức giảng dạy những nội dung liên quan cho các đối tượng học viên.

 

 

 

Thanh Hà
icon