Chuyên gia Ấn Độ giới thiệu chuyên đề về các mối hiểm họa, nguy cơ mất an toàn thông tin hiện nay

03/04/2021 00:45

    Chiều 30/12/2020, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, ngài Đại tá Ashish Nagaich, chuyên gia Ấn Độ đang công tác tại Nhà trường đã tiến hành giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, giảng viên Khoa CNTT – Tác chiến không gian mạng và học viên lớp Tác chiến mạng - Tiểu đoàn 20. 

Đại tá Ashish Nagaich, chuyên gia Ấn Độ giới thiệu chuyên đề

    Đại tá Ashish Nagaich đã giới thiệu chuyên sâu về các mối hiểm họa, nguy cơ mất an toàn thông tin hiện nay và đề xuất giải pháp bảo vệ trước các mối hiểm họa đối với lực lượng tác chiến không gian mạng. Kết thúc giới thiệu, Đại tá Ashish Nagaich cùng cán bộ, giảng viên và học viên lớp Tác chiến không gian mạng đã trao đổi, thảo luận xoay quanh nội dung chuyên đề.

    Trong thời gian tới, chuyên gia Ấn Độ sẽ giới thiệu thêm các chuyên đề về bảo mật chuyên sâu như: lỗ hổng Zero-day, phương thức mã hóa và bảo mật v.v... Đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết đối với Nhà trường trong đào tạo đối tượng sĩ quan CHTM Tác chiến không gian mạng.

 

 

 

Đỗ Tiến Quyết
icon