Đề án tuyển sinh đào tạo Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu (Thông tin, Tác chiến không gian mạng) cấp phân đội trình độ đại học năm 2023

07/03/2023 15:29

Thông tin chi tiết: (Tập tin đính kèm)

Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh
Tệp đính kèm
icon