DS thí sinh không có nguyện vọng 1, thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển hoặc sơ tuyển sai nhóm ngành đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin năm 2023

23/08/2023 10:12

DS thí sinh không có nguyện vọng 1, thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển hoặc sơ tuyển sai nhóm ngành đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin năm 2023

Tệp đính kèm
icon