Học viên ĐH24, ĐB4 làm tốt công tác chuẩn bị, hành quân đi thực tập

03/04/2021 10:35

    Với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực tập cuối khóa năm học 2020 - 2021, những ngày qua, Nhà trường đã chủ động triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho học viên ĐH24, Tiểu đoàn 28 va ĐB4, Tiểu đoàn 20 tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ.

Học viên xuất phát đi thực tập

    Song song với việc quán triệt kỹ các quy định trong quá trình thực tập, các đơn vị chú trọng tổ chức ngoại khóa củng cố thêm cho học viên các nội dung như: phương pháp huấn luyện quân sự, kỹ năng báo cáo kế hoạch bảo đảm thông tin liên lạc, kỹ năng khai thác các khí tài, trang bị;…, kỹ năng nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; kỹ năng tổ chức hoạt động công tác Đoàn và nhiều nội dung thiết thực khác.

    Hoàn thành công tác chuẩn bị, ngày 24 và sáng 25/3, học viên ĐH24, ĐB4 và cán bộ, giảng viên hướng dẫn đã lên xe hành quân đi thực tập ở các đơn vị theo kế hoạch.

 

 

Trường Sinh
icon