Học viên Tiểu đoàn 30 hoàn thành xuất sắc nội dung kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích bài 1

03/04/2021 09:06

     Theo kế hoạch đào tạo giai đoạn 1, từ 25/02 đến 27/02/2021, tại thao trường Dục Mỹ (Ninh Hòa, Khánh Hòa), Nhà trường đã tổ chức kiểm tra thực hành ném lựu đạn xa trúng đích bài 1 cho học viên Tiểu đoàn 30.

Đại tá Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Khoa Quân sự chung quán triệt nhiệm vụ kiểm tra cho toàn đơn vị 

     Với tinh thần quyết tâm cao, tâm lý vững vàng, nắm chắc những nội dung cơ bản về kỹ thuật, quy tắc bài ném; thuần thục các yếu lĩnh động tác; thái độ nghiêm túc, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định về an toàn, trong suốt quá trình thực hành học viên đã thực hiện tốt yêu cầu, nội dung bài kiểm tra. Kết quả kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích bài 1, đơn vị đạt loại Giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị.

Học viên tại vị trí phát lựu đạn

Học viên tại tuyến xuất phát

Học viên cơ động lên vị trí ném

Học viên tại vị trí ném

Học viên thực hành ném lựu đạn 

     Hoàn thành tốt nội dung kiểm tra ném lựu đạn xa trúng đích bài 1, đã góp phần  vào thành công của đào tạo giai đoạn 1 tại Trường Sĩ quan Thông tin, sự trưởng thành về mặt kỹ năng quân sự của mỗi học viên sau 3 tháng “tân binh” khổ luyện, là nền tảng quan trọng để mỗi học viên tự tin, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra sử dụng thuốc nổ sắp tới.

 

 

Tuấn Anh, Duy Khánh
icon