Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Tổng tham mưu năm 2017 nghiệm thu các đề tài khoa học ngành giáo dục đào tạo của Nhà trường

19/08/2020 08:00

Sáng 23/3/2018, Đại tá, Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Tổng tham mưu năm 2017 đã chủ trì nghiệm thu các đề tài khoa học ngành giáo dục đào tạo do Nhà trường thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có các đồng chí chủ nhiệm đề tài và các đồng chí tham gia phản biện.

Nhà trường có 04 đề tài khoa học ngành giáo dục đào tạo được Hội đồng nghiệm thu gồm: Đề tài "Nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu Thông tin cấp phân đội theo định hướng phát triển năng lực" của Đại tá, Thạc sĩ Tống Hùng Dũng; Đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO tại Trường Sĩ quan Thông tin” của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Như Thắng; Đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho học viên đào tạo cán bộ chuyển loại chính trị ở Trường Sĩ quan Thông tin” của Đại tá, Tiến sĩ Nhữ Văn Thao và Đề tài “Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Thông tin” của Đại tá, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Hà Hải.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Tại buổi nghiệm thu các đồng chí tham gia phản biện đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm làm sâu sắc thêm nội dung của các đề tài. Kết luận nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc trong nghiên cứu, xây dựng đề tài của các đồng chí chủ nhiệm đề tài. Các đề tài có hàm lượng khoa học cao, sát thực và đáp ứng đúng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Kết quả nghiệm thu có 03 đề tài đạt xuất sắc và 01 đề tài đạt khá./.

Trường Sinh
icon