Hội thảo chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ quân đội

30/03/2021 15:21

     Ngày 16/10/2020, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ Quân đội”. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên của Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân.

Đồng chí Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường chủ trì hội thảo

 

Cán bộ, giảng viên tham dự phát biểu tham luận

     Các tham luận tại hội thảo đi sâu trình bày về thực trạng chuyển đổi số trong dạy và học ngoại ngữ tại một số học viện, trường sĩ quan hiện nay. Tại Trường Sĩ quan Thông tin tập trung khai thác mạng LAN vào việc dạy, học tiếng Anh cho học viên, đặc biệt là việc dạy tiếng Anh chuyên ngành CNTT và viễn thông; đẩy mạnh việc xây dựng phần mềm, số hoá nguồn học liệu, tính bảo mật thông tin trên mạng Internet, khai thác có hiệu quả trên mạng truyền số liệu quân sự. Tại Học viện Hải quân, với sự nỗ lực, tích cực triển khai nguồn học liệu số và triển khai thực tiễn tại trường đã xây dựng được hệ thống các bài giảng điện tử, hệ thống dạy và học trực tuyến E-learning, đang và sẽ tiếp tục xây dựng các từ điển điện tử thuật ngữ chuyên ngành Hải quân Anh - Việt và Nga - Việt, các tập phim huấn luyện tiếng Anh chuyên ngành Hải quân.v.v.

     Thông qua hội thảo, Cục Nhà trường - BTTM tiếp tục tham mưu cho Bộ xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình thực hiện chuyển đổi số trong quá trình dạy, học ngoại ngữ trong các học viện, trường và toàn quân.  

 

 

Trường Sinh
icon