Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi vào Trường Sĩ quan Thông tin

16/05/2021 20:28

Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi vào Trường Sĩ quan Thông tin.

Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh
Tệp đính kèm
icon