Khoa CNTT – Tác chiến KGM tổ chức báo cáo chuyên đề “Tổ chức hệ thống trung tâm dữ liệu và mạng giảng đường Khoa CNTT - Tác chiến KGM”

03/04/2021 10:08

      Chiều 17/3/2021, Khoa Công nghệ thông tin - Tác chiến không gian mạng (CNTT-TCKGM) tiến hành buổi báo cáo chuyên đề “Tổ chức hệ thống trung tâm dữ liệu và mạng giảng đường Khoa CNTT-TCKGM” do Thượng tá Phạm Quang Thiệu, Phó Chủ nhiệm khoa thực hiện.

Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề 

      Chuyên đề đã trình bày cụ thể về mô hình quy hoạch mạng máy tính quân sự, mạng máy tính kết nối Internet phục vụ cho các nhiệm vụ học tập, nghiên cứu. Những nội dung báo cáo cũng chỉ rõ tính cấp thiết, các ưu điểm của hệ thống mới, cũng như những định hướng nâng cấp, phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai.

      Tham gia đóng góp ý kiến, các giảng viên đều đánh giá cao tính phân cấp, thuận tiện trong khai thác và quản lí; tính an toàn, bảo mật của hệ thống thông tin. Bên cạnh đó các ý kiến còn đề xuất bổ sung một số nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ cụ thể như: thực hành, thi trực tuyến, diễn tập An ninh – An toàn thông tin,…

 

Giảng viên đóng góp ý kiến cho báo cáo chuyên đề

      Với bề dày kinh nghiệm công tác và sự tâm huyết, trách nhiệm đồng chí Phạm Quang Thiệu đã xây dựng mô hình Hệ thống trung tâm dữ liệu và mạng giảng đường logic, chặt chẽ, sát hợp với đặc điểm nhiệm vụ. Báo cáo chuyên đề đồng thời là buổi thông báo về mô hình hệ thống đã được áp dụng để các cán bộ giảng viên nắm bắt và sử dụng hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu. Buổi báo cáo chuyên đề “Tổ chức hệ thống trung tâm dữ liệu và mạng giảng đường Khoa CNTT-TCKGM” là hoạt động chuyên môn thiết thực, chuyên sâu góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng Nhà trường thông minh trong tình hình mới.

icon