Khoa Cơ bản tổ chức kiểm tra và tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic Tiếng Anh toàn quân năm 2021

03/04/2021 09:54

Theo kế hoạch tổ chức tạo nguồn và bồi dưỡng nhân cốt để lựa chọn những học viên xuất sắc, tiêu biểu có kiến thức tốt cả về nội dung ngoại ngữ và các kiến thức khoa học xã hội, chiều 12/3/2021, Bộ môn Ngoại ngữ tiến hành tổ chức kiểm tra và tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic tiếng Anh toàn quân năm 2021. Chủ trì buổi kiểm tra có Thiếu tá Ngô Thị Thùy Dương - Phó Chủ nhiệm Khoa Cơ bản; Thiếu tá Đặng Thế Hiếu - Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ.

Tổ chức kiểm tra kỹ năng Đọc hiểu và Nghe hiểu

    Kế hoạch tổ chức ôn luyện và tuyển chọn nhân cốt cho đội tuyển Olympic Tiếng Anh của Nhà trường được Thủ trưởng Khoa xây dựng và chia thành bốn giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 21/3/2021, trong giai đoạn này Khoa tiến hành tuyển chọn 36 học viên tiêu biểu của các đơn vị và tổ chức ôn luyện tập trung do giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ đảm nhiệm. Các nội dung bồi dưỡng bao gồm các kiến thức nâng cao kỹ năng Đọc hiểu, kỹ năng Nghe hiểu, ngữ pháp và các kiến thức về khoa học xã hội được định hướng trong kỳ thi. Học viên được bồi dưỡng kiến thức nâng cao theo định hướng của bài thi IELTS, trong đó giảng viên tập trung nhiều vào việc bồi dưỡng nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu cho học viên. Ngoài ra các nội dung kiến thức về khoa học xã hội bằng tiếng Anh được xây dựng thành một hệ thống ngân hàng đề thi các câu hỏi trắc nghiệm theo các chủ đề khác nhau, học viên tổ chức tự học trực tuyến và tự kiểm tra trên hệ thống Elearning của Khoa.

Tổ chức kiểm tra các kiến thức khoa học xã hội 

   Các công tác kiểm tra lựa chọn học viên, tổ chức ôn luyện và kiểm tra sàng lọc, quy trình lựa chọn những học viên tiêu biểu nhất được Thủ trưởng Khoa xây dựng theo một lộ trình khoa học, tiến hành nghiêm túc và chặt chẽ nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học viên đáp ứng với yêu cầu của cuộc thi. Trong giai đoạn tiếp theo, những học viên được lựa chọn vào đội tuyển Olympic tiếng Anh của Nhà trường sẽ được ôn luyện với cường độ cao và chuyên sâu về đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, kỹ năng thuyết trình và các kiến thức về khoa học xã hội được định hướng trong kỳ thi. Các hoạt động tổ chức ôn luyện, bồi dưỡng nhân cốt cho đội tuyển Olympic tiếng Anh là cơ hội để Thủ trưởng Khoa và mỗi giảng viên tiến hành tổng kết, tích lũy kinh nghiệm trong giảng dạy từ đó vận dụng vào trong quá trình hoạt động chuyên môn ở Khoa và Bộ môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh trong Nhà trường đáp ứng với các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Thứ
icon