Khoa Công nghệ thông tin - Tác chiến KGM báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đào tạo sĩ quan CHTM TCKGM và báo cáo kết quả tham gia diễn tập ĐK20/BTL86

01/04/2021 16:09

    Sáng 09/12/2020, Khoa Công nghệ thông tin - Tác chiến không gian mạng (CNTT-TCKGM) báo cáo công tác chuẩn bị đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu TCKGM của bộ môn TCKGM, bộ môn Kỹ thuật máy tính và báo cáo kết quả tham quan diễn tập ĐK20/BTL86. Đại tá Nguyễn Như Thắng - Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường chủ trì; tham dự có thủ trưởng Phòng Đào tạo; cán bộ, giảng viên Khoa CNTT-TCKGM.

 

Đại tá Nguyễn Như Thắng - Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường chủ trì hội nghị

    Tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm khoa đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn cũng như những thuận lợi, khó khăn trong công tác chuẩn bị đào tạo ngành mới - Tác chiến không gian mạng. Sau đó, đồng chí Phó chủ nhiệm khoa đã báo cáo kết quả tham quan diễn tập ĐK20 tại BTL86 mà cán bộ, giảng viên của khoa đã tham gia (diễn tập diễn ra từ ngày 02 đến 04/11, qua tham quan cán bộ, giảng viên của Khoa đã nắm được nhiều kiến thức bổ ích về TCKGM để bổ sung vào các môn học trong chương trình đào tạo sĩ quan CHTM TCKGM mà Khoa đảm nhiệm).

Trung tá Phan Thanh Sơn, Phó CN khoa báo cáo kết quả tham gia diễn tập tại BTL86

     Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Hiệu trưởng Đào tạo biểu dương tập thể Khoa về công tác chuẩn bị cũng như những kết quả đạt được. Đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên trong Khoa tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để đạt được kết quả tốt nhất trong nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành mới.

 

Khắc Huy
icon