Mức điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, thời gian, địa điểm, thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học Quân sự năm 2023

14/11/2023 14:16

Căn cứ Quyết định số 3097/QĐ-TSQS ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về Quyết định tuyển bổ sung vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2023 tại các học viện, trường trong Quân đội.
Trường sĩ quan Thông tin thông báo mức điểm, danh sách, thời gian, thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung ngành Chỉ huy Tham mưu Thông tin năm 2023

Tệp đính kèm
icon