Nhà trường có mô hình hoạt động và cá nhân tiêu biểu được Tổng cục Chính trị tuyên dương trong công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật cho Thanh niên Quân đội

01/04/2021 16:19

     Ngày 27/11/2020, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho Thanh niên Quân đội. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Binh chủng Thông tin liên lạc dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Trị - Phó Chính ủy Binh chủng; đại diện cơ quan Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Binh chủng và 02 đồng chí cán bộ Trường Sĩ quan Thông tin đại diện cho tập thể có mô hình tiêu biểu cùng cá nhân được tuyên dương.

Đồng chí Phó Chính ủy Binh chủng và cán bộ Binh chủng, Nhà trường tham dự hội nghị

     Hội nghị đánh giá, ba năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Vai trò của các tổ chức, các lực lượng, nhất là của cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ (chính trị viên), cơ quan chính trị, tổ chức đoàn các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng lên. Nhiều đơn vị có tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.... Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật ở từng cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, tổ chức đoàn cần làm tốt công tác nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng, dư luận; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên. Các cơ quan, đơn vị phát huy các thế mạnh của internet, mạng xã hội trong xây dựng, thực hiện các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên.

Hội nghị trao thưởng cho các tập thể có mô hình và cá nhân tiêu biểu  trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội

     Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị đã tuyên dương 30 tập thể, 12 cá nhân trong toàn quân có thành tích tiêu biểu và 32 mô hình hay, sáng tạo nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Trong đó, Trường Sĩ quan Thông tin có mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp, luật kỷ luật trong đơn vị” của Tiểu đoàn 14 và đồng chí Thượng úy Trịnh Đình Dũng – Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 14 vinh dự được tuyên dương trong dịp này. Đây là niềm vui không chỉ riêng của đơn vị và cá nhân được tuyên dương mà còn là niềm phấn khởi chung của Nhà trường, Binh chủng. Qua đó khích lệ các cơ quan, khoa, đơn vị và mọi quân nhân nghiên cứu học hỏi, áp dụng hiệu quả mô hình được tuyên dương và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tổ chức nhiều mô hình hiệu quả hơn góp phần ngày càng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật trong Binh chủng, Nhà trường.

 

 

 

Lê Cường
icon