Nhà trường giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021

03/04/2021 10:00

    Ngày 17/3/2021, Nhà trường tổ chức giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021. Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường, Trưởng ban chỉ đạo thực tập chủ trì giao nhiệm vụ; tham dự có thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị, cán bộ, giảng viên hướng dẫn và học viên ĐH24, Tiểu đoàn 28; ĐB4, Tiểu đoàn 20.

    Năm nay, Nhà trường tổ chức cho học viên đi thực tập tại các đơn vị thông tin trong toàn quân với tổng cộng 27 đầu mối và đủ ở 03 lực lượng: Lục quân, Hải quân và Phòng không - Không quân. Quân số tham gia thực tập là 432 đồng chí, trong đó có 24 cán bộ, giảng viên hướng dẫn và 408 học viên (ĐH24: 365, ĐB4: 43). Thời gian thực tập từ ngày 26/3 đến 30/5; cán bộ, giảng viên, học viên bắt đầu xuất phát hành quân đi thực tập vào ngày 24/3.

Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên, học viên

Cán bộ, giảng viên, học viên dự nghe giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp

    Tại hội nghị, đồng chí Phó Hiệu trưởng Đào tạo Nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giảng viên hướng dẫn và học viên thực tập. Đồng chí nhấn mạnh, các lực lượng khẩn trương làm tốt mọi công tác chuẩn bị đi thực tập theo kế hoạch; tổ chức hành quân thực tập bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Quá trình thực tập của học viên, cán bộ, giảng viên phải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; kịp thời giúp đỡ, uốn nắn, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại; giải quyết tốt mối quan hệ với đơn vị hướng dẫn thực tập. Mỗi học viên cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thực tập, xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trên cương vị thực tập được giao nhanh chóng tìm hiểu thực tế đơn vị, tranh thủ xin ý kiến của cán bộ đơn vị và cán bộ, giảng viên hướng dẫn thực tập để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân phù hợp; chủ động, linh hoạt, kết hợp các kiến thức đã học ở trường áp dụng vào thực tế đơn vị.

 

 

Trọng Bách
icon