Nhà trường tập huấn cán bộ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

03/04/2021 08:54

   Trong hai ngày 25, 26/02/2021, Nhà trường tổ chức tập huấn cán bộ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021. Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Ban Giám hiệu và đông đủ cán bộ sĩ quan, QNCN diện cán bộ quản lý trong toàn trường.

Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

    Hội nghị tiến hành tập huấn 09 chuyên đề có có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, nhất là đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn của Nhà trường. Đặc biệt trong đợt tập huấn lần này, Nhà trường được nghe Đại tá Lê Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL giới thiệu đến hội nghị qua cầu truyền hình chuyên đề “Sự phát triển của TTLLqs và tổ chức biên chế trang bị, phương tiện thông tin ở các đơn vị thông tin trong toàn quân hiện nay; yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo sĩ quan CH-TM thông tin trong thời gian tới”; được nghe các cán bộ của Học viện Lục quân, Học viện Phòng không không quân, Học viện Hải quân giới thiệu nhiều chuyên đề thiết thực như: “Chiến thuật binh chủng hợp thành trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc”, “Tổ chức chỉ huy, điều hành trận chiến đấu của SCH Trung đoàn không quân tiêm kích và yêu cầu đối với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc”, “Tổ chức đội hình và chỉ huy trận đánh của eTLPK trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu đối với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc”, “Tổ chức đội hình và chỉ huy trận chiến đấu trên biển của lữ đoàn (biên đội) tàu mặt nước (tàu tên lửa, tàu pháo, tàu phóng lôi) và yêu cầu đối với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc”. Các chuyên đề cung cấp rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đặc thù ở các quân binh chủng, các đơn vị thông tin toàn quân, đây là nguồn tư liệu quan trọng để Nhà trường vận dụng vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian tới.

Hội nghị được nghe Đại tá Lê Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL giới thiệu chuyên đề qua cầu truyền hình

Cán bộ Học viện Lục quân giới thiệu chuyên đề đến hội nghị

Cán bộ Học viện Phòng không - Không quân giới thiệu chuyên đề qua cầu truyền hình

Cán bộ Học viện Hải quân giới thiệu chuyên đề 

    Cũng trong chương trình tập huấn, Nhà trường quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Tư lệnh Binh chủng; triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2021 của Nhà trường; quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ học kỳ 2; thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các cơ quan, khoa, đơn vị tổ chức hoạt động phương pháp, bồi dưỡng chỉ huy, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.

Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường  quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ học kỳ 2 của Đảng ủy Nhà trường

Đại tá Vũ Quang Khởi, Phó Chính ủy Nhà trường thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Trường Sinh
icon