Quy chế tuyển sinh đào tạo Sĩ quan Chi Huy Tham mưu (Thông tin, Tác chiến không gian mạng) cấp phân đội trình độ đại học của trường Sĩ quan Thông tin năm 2023

03/07/2023 15:23

Thông tin chi tiết (tập tin đính kèm)

Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh
Tệp đính kèm
icon