Thông báo điều chỉnh lịch công tác tuyển sinh quân sự năm 2021

09/08/2021 15:52

Thông báo điều chỉnh lịch công tác tuyển sinh quân sự năm 2021
 

BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Tệp đính kèm
icon