Thông báo đổi mã ngành Chỉ huy tham mưu Thông tin

03/07/2023 15:26

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Trường Sĩ quan Thông tin thông báo đổi mã ngành Chỉ huy tham mưu Thông tin: Mã cũ 7860221 đổi thành mã mới 7860219.

Đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin: Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất)  vào đào tạo ngành Chỉ huy tham mưu Thông tin trên hệ thống (qua Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia), thời gian từ  ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023

Ký hiệu trường TTH ; mã ngành 7860219.

Thí sinh đã đăng ký và đủ điều kiện sơ tuyển vào Học viện Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và Trường Sĩ quan Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng - Thiết giáp, Phòng hóa, Công binh theo đúng tổ hợp xét tuyển (A00; A01) và hộ khẩu thường trú phía Bắc hoặc phía Nam, được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin.

Trong quá trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 02583.831.805; 0982.100.596 để được hướng dẫn, giải đáp.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH QUÂN SỰ

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh
Tệp đính kèm
icon