Thông báo Mức điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, thời gian, địa điểm, thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học Quân sự năm 2022

01/12/2022 15:21

Thông báo Mức điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển, thời gian, địa điểm, thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đại học Quân sự năm 2022

Tệp đính kèm
icon