Trung tâm GDQP&AN tổ chức huấn luyện cho 300 sinh viên trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

01/04/2021 15:38

      Ngày 14/12, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Sĩ quan Thông tin bước vào tổ chức huấn luyện GDQP&AN cho 300 sinh viên trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.  Để thực hiện tốt công tác huấn luyện, Phòng Đào tạo Nhà trường đã chủ động liên hệ và phối hợp với Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên làm tốt công tác chuẩn bị giảng đường, thao trường, bãi tập cho huấn luyện.

 

 

Tổ chức huấn luyện các nội dung theo chương trình GDQP&AN cho sinh viên

      Trong thời gian học tập, các sinh viên được trang bị những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, rèn luyện các kỹ năng quân sự. Đây là thời gian để các em sinh viên có điều kiện học tập các nội dung về quân sự, bồi dưỡng lòng yêu nước và rèn luyện bản thân. Thời gian huấn luyện từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020.

 

 

Trung Thu
icon