Trường Sĩ quan Thông tin thông qua các văn kiện diễn tập DT-24

17/01/2024 11:20

     Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Hội nghị thông qua các văn kiện diễn tập CH-CQ 1 bên, 1 cấp trên bản đồ (DT-24). Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì buổi thông qua.

     Sáng 17/01, tham dự Hội nghị và buổi diễn tập có các đồng chí trong Ban Giám hiệu; đại diện các cơ quan, khoa giáo viên tham gia diễn tập.

Đồng chí Hiệu trưởng trường Sĩ quan Thông tin chủ trì hội nghị

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin chủ trì hội nghị

     Tại hội nghị, Thượng tá Trần Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Khoa Tổ chức Thông tin, Tổ trưởng Tổ nội dung báo cáo Kế hoạch diễn tập; Kế hoạch điều hành diễn tập; tổ chức, phương pháp diễn tập; kết quả biên soạn văn kiện, khó khăn và kiến nghị.

Đồng chí Tổ trưởng Tổ nội dung báo cáo các văn kiện diễn tập DT-24

Đồng chí Tổ trưởng Tổ nội dung báo cáo các văn kiện diễn tập DT-24

     Hội nghị thảo luận đóng góp, tập trung vào công tác chuẩn bị và công tác điều hành diễn tập DT-24. Kết luận thông qua các kế hoạch, Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập đã đánh giá rất cao chất lượng xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập CH-CQ 1 bên, 1 cấp trên bản đồ của Nhà trường, đồng thời chỉ đạo các cơ quan Nhà trường tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập báo cáo thông qua Thủ trưởng BTL theo đúng quy định.

Đồng chí Phó hiệu trưởng Nhà trường nêu lên ý kiến thảo luận cho buổi diễn tập CH-CQ 1 bên, 1 cấp trên bản đồ

 

Đồng chí Phó hiệu trưởng Nhà trường nêu lên ý kiến thảo luận cho buổi diễn tập CH-CQ 1 bên, 1 cấp trên bản đồ

Đại tá, Phó Chính ủy Vũ Quang Khởi phát biểu ý kiến trong Hội nghị thảo luận cho buổi diễn tập CH-CQ 1 bên, 1 cấp trên bản đồ

Đại tá, Phó Chính ủy Vũ Quang Khởi phát biểu ý kiến trong Hội nghị thảo luận cho buổi diễn tập CH-CQ 1 bên, 1 cấp trên bản đồ

Các đồng chí phát biểu ý kiến chuẩn bị cho buổi diễn tập

Các đồng chí phát biểu ý kiến chuẩn bị cho buổi diễn tập

     Đợt diễn tập CH-CQ 1 bên, 1 cấp trên bản đồ của Nhà trường sẽ diễn ra từ ngày 06/3 đến 07/3/2024.

 

Ban biên tập
icon