Tùy viên quốc phòng Lào đến thăm và làm việc tại Nhà trường

01/04/2021 19:41

    Chiều 26/01/2021, Đại tá Vông Xay – In Thạ Khăm, Tùy viên quốc phòng Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Nhà trường. Cùng đi trong đoàn công tác có Phó Tùy viên quốc phòng Lào và đại diện Cục Đối ngoại, Cục Nhà trường/BTTM, Cục Bảo vệ an ninh/TCCT/Quân đội nhân dân Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Như Thắng, Phó Hiệu trưởng Đào tạo cùng đại diện các cơ quan Nhà trường và chỉ huy Tiểu đoàn 18.

Đại tá Vông Xay – In Thạ Khăm, Tùy viên quốc phòng Lào tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Nhà trường

Đoàn làm việc với Nhà trường

Đại tá Vông Xay – In Thạ Khăm tặng quà lưu niệm đến Nhà trường

    Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã thông tin đến Đại tá Vông Xay - In Thạ Khăm những kết quả đào tạo, tập huấn cho cán bộ, học viên quân sự Lào tại Nhà trường những năm qua và cam kết Trường Sĩ quan Thông tin sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất có thể, tổ chức quản lý, giáo dục, rèn luyện, đào tạo ngày càng có chất lượng hơn đối tượng học viên quân sự Lào cũng như cán bộ thông tin Lào sang tập huấn trong thời gian tới. Đại tá Vông Xay - In Thạ Khăm phát biểu cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Binh chủng Thông tin liên lạc và Trường Sĩ quan Thông tin đối với Quân đội nhân dân Lào trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ về trang thiết bị thông tin cũng như cử chuyên gia sang bồi dưỡng, chuyển giao, góp phần to lớn vào sự phát triển lực lượng thông tin của Quân đội nhân dân Lào. Hai bên đã trao đổi thống nhất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho học viên quân sự Lào; thường xuyên thông báo tình hình, kết quả học tập, rèn luyện của học viên để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh,...

Đại tá Vông Xay - In Thạ Khăm đã đến thăm, động viên học viên quân sự Lào đang học tập tại Nhà trường

    Ngay sau buổi làm việc, Đại tá Vông Xay - In Thạ Khăm đã đến thăm, động viên học viên quân sự Lào đang học tập tại Nhà trường.

 

 

Trường Sinh
icon