18 Tháng 08

Những trải nghiệm quý giá từ môi trường quân đội

Cùng ăn, cùng ở, cùng giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, được tận mắt chứng kiến cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 2 thực hành một số động tác chiến thuật cá nhân tổng hợp để tiêu diệt địch… đó là một trong những nét mới của đợt tập huấn giáo viên giảng dạy

Chi tiết[+]
18 Tháng 08

An ninh mạng trong giáo dục và đào tạo

Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 50 triệu người sử dụng Internet, chủ yếu tham gia các trang mạng xã hội như: Youtube (chia sẻ Video), Facebook (mạng xã hội), Twitter (tiểu Blog),… trong đó, thành phần tham gia chủ yếu là giới trẻ, học sinh, sinh viên - đây

Chi tiết[+]
icon