19 Tháng 08

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Tổng tham mưu năm 2017 nghiệm thu các đề tài khoa học ngành giáo dục đào tạo của Nhà trường

Sáng 23/3/2018, Đại tá, Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Tổng tham mưu năm 2017 đã chủ trì nghiệm thu các đề tài khoa học ngành giáo dục đào tạo do Nhà trường thực hiện. Tham dự b

Chi tiết[+]
icon