Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học hệ chính quy tại Trường Sĩ quan Thông tin năm 2024

03/06/2024 08:44

Hội đồng Tuyển sinh quân sự Trường Sĩ quan Thông tin thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học hệ chính quy năm 2024, như sau:

I. Phương thức 1: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN HSG BẬC THPT

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng)

- Bản photocopy Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia các môn (hoặc lĩnh vực) Toán, Vật lý, Tin học và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên khác (nếu có).

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển HSG bậc THPT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển diện HSG bậc THPT (theo mẫu của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng)

- Ít nhất một trong các bản sao hợp lệ sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) các môn Toán, Vật lý, Tin học hoặc chứng nhận kết quả bài thi đánh giá năng lực quốc tế hoặc chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên khác (nếu có).

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT.

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

* Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG bậc THPT bắt buộc phải đăng ký, dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Trước ngày 20/6/2024.

- Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ tại Ban TSQS cấp huyện (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển).

 

 

II. Phương thức 2 và phương thức 3: THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  VÀ KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển cả 2 phương thức)

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu tại đây - Mẫu 1)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận điểm Kỳ thi đánh giá năng lực.

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT.

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu tại đây - Mẫu 2)

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT.

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu điện:

+ Thời gian: Gửi bưu điện trước ngày 20/6/2024 (theo dấu bưu điện).

+ Địa chỉ: Bộ phận Tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin, Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0982.100.596

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Sĩ quan Thông tin:

+ Thời gian: Từ ngày 04/6/2024 đến 19/6/2024.

+ Địa chỉ: Bộ phận Tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Thông tin, Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/phương thức

Thí sinh cho vào phong bì (ghi rõ họ tên) gửi kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển.

III. Phương thức 4: THEO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

1. Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống (qua Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia).

2. Thời gian thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT: Từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024.

3. Nộp lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN:

Bản hướng dẫn chi tiết (Xem chi tiết tại đây)

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH QUÂN SỰ TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

icon