Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học hệ chính quy năm 2024 tại Trường Sĩ quan Thông tin

03/06/2024 09:53

1. THÔNG BÁO CHI TIẾT TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2024 CỦA NHÀ TRƯỜNG

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực (hoặc thí sinh đăng ký xét tuyển cả 2 phương thức)

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

4. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đào tạo đại học hệ chính quy tại Trường Sĩ quan Thông tin

5. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO SĨ QUAN CHỈ HUY THAM MƯU THÔNG TIN CẤP PHÂN ĐỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

icon