03 Tháng 04

Trung tâm GDQP&AN: Khai mạc khóa huấn luyện Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Phú Yên và Học viện ngân hàng-Phân viện Phú Yên.

Sáng 23/3/2021, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức khai mạc khóa huấn luyện Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Phú Yên và Học viện Ngân hàng-Phân viện Phú Yên

Chi tiết[+]
icon