03 Tháng 04

Khoa Công nghệ thông tin – Tác chiến không gian mạng tham gia Hội thảo trực tuyến “Đối phó với các đe doạ về an ninh bảo mật trong kỷ nguyên số với Cisco Zero Trust Security”

Sáng 28/01/2021, cán bộ, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Tác chiến không gian mạng tham gia Hội thảo trực tuyến “Đối phó với các đe doạ về an ninh bảo mật trong kỷ nguyên số với Cisco Zero Trust Security” do công ty Cisco tổ chức

Chi tiết[+]
icon