Hướng dẫn trình tự đăng ký vào các trường quân đội năm 2024 mới nhất

13/05/2024 11:02

     Dưới đây là chi tiết về quy trình này, dựa trên các quy định của Thông tư 17/2016/TT-BQP và các sửa đổi từ Thông tư 42/2017/TT-BQP:

1. Đăng ký và mua hồ sơ:

     Thí sinh ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện. Trong khi đó, quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn.

     Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một nguyện vọng 1 vào một trường trong Quân đội và chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành nếu có nhiều ngành đào tạo.

     Các trường Quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Mẫu hồ sơ đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2024

Mẫu hồ sơ đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2024

2. Đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

     Thí sinh từ bên ngoài Quân đội và quân nhân đang tại ngũ đều phải đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Kỳ thi tốt nghiệp THPT có những mốc thời gian cần lưu ý như sau: 

Những mốc thời gian quan trọng cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024

Những mốc thời gian quan trọng cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024

3. Kê khai hồ sơ:

     Thí sinh tự viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển và nộp cho Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện hoặc cấp trung đoàn trong thời gian quy định.

     Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo các giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.

4. Chụp ảnh hồ sơ:

     Ảnh chụp thẳng, cỡ 4x6 cm, trên nền phông màu xanh hoặc vàng, có thời hạn sử dụng là 6 tháng tính từ thời điểm đăng ký dự tuyển.

     Có thể tổ chức chụp ảnh tập trung hoặc thí sinh tự mang ảnh đến nộp hồ sơ.

5. Tổ chức sơ tuyển và xác minh:

     Sơ tuyển sức khỏe và xác minh chính trị thực hiện theo quy định tại Thông tư. Trưởng ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện và đơn vị cấp trung đoàn ký xác nhận và đóng dấu trên Phiếu đăng ký sơ tuyển.

     Thời gian tổ chức sơ tuyển và đăng ký dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia là từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 hàng năm.

6. Kết luận:

     Quy trình đăng ký, tổ chức sơ tuyển và lập hồ sơ tuyển sinh vào các trường Quân đội được thực hiện một cách cụ thể và minh bạch, nhằm đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong quá trình tuyển sinh. Việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn sẽ giúp thí sinh và các đơn vị liên quan tham gia quá trình này một cách hiệu quả và thuận lợi nhất.

     Năm nay, trường Sĩ quan Thông tin tuyển sinh với chỉ tiêu là 341: trong đó các thí sinh phía Bắc ( từ tỉnh Quảng Bình trở ra ) là 205 và các thí sinh phía Nam ( từ tỉnh Quảng Trị trở vào) là 136.

Trường Sĩ quan Thông tin tại Nha Trang

   Trường Sĩ quan Thông tin tại Nha Trang

     Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Ban biên tập
icon