01 Tháng 04

Tập huấn bồi dưỡng giảng viên cao cấp, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ các học viện, trường Quân đội năm 2020 tại Nhà trường

Sáng 11/12/2020, tại Hội trường A94 Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho giảng viên cao cấp, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong các học viện, nhà trường Quân đội năm 2020

Chi tiết[+]
01 Tháng 04

Khoa Công nghệ thông tin - Tác chiến KGM báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đào tạo sĩ quan CHTM TCKGM và báo cáo kết quả tham gia diễn tập ĐK20/BTL86

Sáng 09/12/2020, Khoa Công nghệ thông tin - Tác chiến không gian mạng (CNTT-TCKGM) báo cáo công tác chuẩn bị đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu TCKGM của bộ môn TCKGM, bộ môn Kỹ thuật máy tính và báo cáo kết quả tham quan diễn tập ĐK20/BTL86

Chi tiết[+]
icon