22 Tháng 09

Sáng tạo, làm chủ công nghệ quân sự

Nhà máy Z755 (Binh chủng Thông tin liên lạc) là doanh nghiệp quốc phòng và an ninh, cơ sở bảo đảm kỹ thuật thông tin liên lạc (TTLL) quân sự cấp chiến lược của quân đội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã triển khai nhi

Chi tiết[+]
22 Tháng 09

Thành công nhờ ứng dụng khoa học công nghệ

Nam Định hiện đang là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn tỉnh có 209/209 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 10/10 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ N

Chi tiết[+]
icon